Polskie firmy zatrudniają cudzoziemców

pracownicy z ukrainy

Według ostatnio przeprowadzanych badań, około 40% polskich przedsiębiorców zatrudnia w swoich firmach pracowników spoza Unii Europejskiej. Głównymi branżami, w których ma to miejsce, są przemysł oraz budownictwo. Zagraniczni pracownicy łatają dziurę, która powstaje po coraz chętniej emigrujących Polakach.

Największy procent zatrudnionych cudzoziemców stanowią obywatele wschodnich państw europejskich. Pracownicy z Ukrainy czy Łotwy mogą liczyć na większe zarobki w naszym kraju, a ich praca ma najczęściej charakter sezonowy – przyjeżdżają na kilka miesięcy do Polski, aby zarobić pieniądze, po czym wracają do swoich rodzin i żyją za zarobione pieniądze przez resztę roku.

Można pokusić się o stwierdzenie, że gdyby nie zagraniczni pracownicy, polskie firmy miałyby wielki problem ze znalezieniem odpowiedniej liczby osób do zatrudnienia, a co się z tym wiążę – również z realizacją zleceń i zamówień. W Polsce od kilku lat utrzymuje się bardzo niski procent bezrobocia, co nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw. Kolejną niezbyt pozytywną informacją jest tendencja naszego społeczeństwa do starzenia się – zakładane rodziny coraz częściej przyjmują strukturę 2+1, czego efektem jest nienapawająca optymizmem prognoza GUSu – w 2040 roku mediana wieku Polaków przekroczy 50 lat.

Mogłoby się wydawać, że zagranicznych pracowników zatrudniają głównie duże firmy, jednak ku powszechnemu zaskoczeniu – odsetek obcokrajowców pracujących w średnich i małych przedsiębiorstwach, również jest wysoki. Wyjątek stanowią mikroprzedsiębiorstwa, w których zatrudnieni cudzoziemcy stanowią blisko 4% pracowników (w pozostałych rodzajach firm waha się w przedziale 40%-65%).

Jak zostało wyżej wspomniane, branżą dominującą w procesie zatrudniania obcokrajowców jest budownictwo i przemysł. Pracuje tutaj około 50% imigrantów, natomiast w handlu i usługach liczba ta jest trochę mniejsza i waha się w okolicy 30%.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *