Konsekwencje prawne rozwodu z orzeczeniem o winie

rozwód z orzeczeniem o winie

Rozpad pożycia małżeńskiego prowadzi do rozwodu. Nie ma jednak jednej drogi do tego „celu”. Można uzyskać rozwód bez orzekania o winie żadnej ze stron, rozwód z orzeczeniem o winie obu stron albo rozwód z orzeczeniem o winie tylko jednego małżonka. Każda z tych możliwości niesie ze sobą różnego rodzaju konsekwencje.

Polecany artykuł: Czy nierówne podzielenie majatku po rozwodzie jest możliwe?

Co dzieje się po rozwodzie?

Jeśli chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje są nieuniknione. Tuż po uzyskaniu rozwodu, strona, która została uznana za niewinną rozpadowi małżeństwa, ma prawo domagać się od małżonka, po którego stronie leży wina, regularnych alimentów. Jeśli sąd uzna to świadczenie, to jeden z małżonków będzie zobowiązany do wypłacania określonej sumy pieniędzy na rzecz drugiego aż do momentu, gdy ten drugi nie wejdzie w kolejny związek małżeński. Przy rozwodzie bez orzekania o winie małżonków także są zobowiązani pomagać sobie, ale następuje to tylko w określonych sytuacjach i tylko przez pięć lat po rozwodzie.

Co może być przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie?

Aby nastąpił rozwód z orzeczeniem o winie, muszą zaistnieć określone przyczyny. Za winnego może zostać uznany małżonek, który nadużywa alkoholu lub dopuścił się zdrady (nie chodzi tylko o zdradę fizyczną). To zdecydowanie najczęstsze powody rozwodów. Poza tym winny może zostać małżonek nieokazujący pomocy drugiemu oraz przejawiający zachowania agresywne. Warto zaznaczyć, że agresja nie musi objawiać się wyłącznie przemocą fizyczną.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *